17 | 10 | 2019
PEC LABORATORNÍ ELEKTRICKÁ Tisk Email

ZPĚT


Provádíme odborný servis pecí včetně dodávek náhradních dílů.

Laboratorní pec elektrická

1) Laboratorní pec LE

Image

Pro všechny typy laboratorních zkoušek ve zdravotnických, stomatologických, hygienických, strojírenských, keramických, sklářských a dalších laboratořích. Pece jsou vhodné na zkoušeni technologii, kde je kladen důraz na přesnost rozloženi teploty, její řízený náběh i pokles, příp. řízené chlazeni a kde je zároveň žádoucí aby topné elementy nebyly v samotném vnitřním prostoru se vzorky. Jedná se zejména o ohřev materiálu pro tepelné zpracovaní kovů, nejrůznější zkoušky spékaní, kalcinaci, stanoveni bodu měknuti nebo slinuti materiálů, spalování vzorků, výpal smaltů a pod.

.................. NOVÝ VÝROBEK ! Cool.......... > Ceník <


Nerezový plášť, zabezpečuje dlouhou životnost pece.

Topné elementy z drátu uložené v trubicích z křemenného skla. Spirály jsou tímto částečně chráněny proti napadnutí agresivními látkami, které se mohou se vsázky uvolňovat. Programovatelné regulátory a hlavní vypínač jsou na přední straně pece. Snadná výměna topných prvků a izolace a pod.

 

 

 

...........Typ.....t max......Objem ......Vnější rozm........Vnitřní rozm.......Příko.Hmotnost...Jištění pece ...Napětí    
........................ °C......... litry..........(šxvxh)*mm ......(šxvxh)mm...........kW.........kg...........A................V
1a,d) LE 05/11 1100.......5...........470x310x450......170x130x230        1,8........18...........16/1...........230
1b,e) LE 09/11 1100... ...9,4........540x350x510......190x170x290      . 2,3........23...........16/1...........230
1c,f) .LE 15/11 1100.....14,4........600x350x560......250x170x340        3,0........30...........16/1...........230

Technický popis:
bezrámová konstrukce, plášť je tvořen nerezovým ohýbaným plechem s dekorem
mufle je složená z izolačních lehčených desek z minerálního vlákna
dveře jsou vyrobeny z ohýbaného plechu ve tvaru vaničky a otevírají se na ose směrem dolů, ve dveřích je šoupátko otevírající přístup vzduchu pro případné provětrávání
ve střední části zadní stěny pece je umístěn větrací komínek
topení ze dvou stran je zajištěno topnými prvky v trubkách z křemenného skla
všechny elektroprvky jsou umístěny v prostoru vedle mufle, přístupné jednoduchým odejmutím boční části, pojistka je umístěna na zadní straně pece
Dveře jsou opatřeny bezpečnostním koncovým spínačem
teplota v peci je snímána termočlánkem typu K
pro regulaci a řízení pece slouží HT60B (LE 05/11) a HT40AL (LE 09/11 a LE 15/11), za příplatek HT 40P

Standardní vybavení pece zahrnuje:
ručně ovládané dveře otevírané směrem dolů opatřené koncovým spínačem
jednoduchý regulátor HT 60 B, nebo programopatelný regulátor HT 40 P - viz PECE REGULÁTORY
topná tělesa v křemenných trubkách, šoupátko pro ovládání přívodu vzduchu, větrací komínek.

Příslušenství za příplatek:
regulátor INDUSTRY (nelze pro model LE 05/11)
odtahový ventilátor  s injektorem, (pouze pro regulátor INDUSTRY) - viz PECE REGULÁTORY
rozhraní RS 232, nebo EIA485 (pro regulátor INDUSTRY)
software pro záznam a monitorování teplotního cyklu (pouze na regulátor INDUSTRY)


2) Laboratorní a smaltovací pec L

Image

Díky jednoduché konstrukci se jedná o velmi universální pece využitelné v laboratořích, pro výpal smaltů, ve šperkařství a všech ostatních odvětvích kde je požadován rychlý náběh na teplotu a dokonalé rozložení teploty v peci.. Bezrámová konstrukce s pláštěm tvořeným ohýbaným plechem, dveře z ohýbaného plechu ve tvaru vaničky,komora složena z izolačních lehčených desek z minerálního vlákna, v bočních deskách zapuštěny topné panely  ze žáruvzdorné keramiky, dveře vyplněny silnou deskou z minerálního vlákna, větrací komínek v zadní části pece, topné spirály vloženy do panelů ze žáruvzdorné keramiky, dveře opatřené bezpečnostním koncovým spínačem, kabely opatřeny jednofázovými zástrčkami, regulátor HT40 reguluje teplotu na konstantní hodnotu teploty zadanou obsluhou, termočlánek typu „S“, bezkontaktní spínací relé.....

.........Nejprodávanější elektrická pec............ > Ceník <

Standardní vybavení pece zahrnuje:
ručně otevírané dveře směrem dolů, regulátor HT 40 - viz PECE REGULÁTORY

Příslušenství za příplatek :
programovatelný regulátor CERAMIC - viz PECE REGULÁTORY
regulátor INDUSTRY s rozhraním RS 232 nebo RS 485, odtahový ventilátor (nutný regulátor INDUSTRY), přerušovač tahu,
keramické vaničky pro uložení vsázky, přívod ochranné atmosféry, kalibrace měřící smyčky.

Nerezový plášť zabezpečuje dlouhou životnost pece. Topné elementy z drátu uložené v keramických topných deskách.  Spirály jsou tímto částečně chráněny proti napadnutí agresivními látkami, které se mohou se vsázky uvolňovat.  Programovatelné regulátory a hlavní vypínač na přední straně pece.

Typ

Regulátor

Teplota
max.°C

Objem
litr

Vnější rozměry
š x v x h

Vnitřní rozměry
š x v x h

Příkon

Hmotnost
kg

Napětí
V

2a) L 03/12 HT 40AL 1 200 3 380x440x400
180x100x140
1,2 21 230
2b) L 05/12 HT 40AL 1 200 5 430x470x430
230x130x170
2,4 26 230
2c) L 09/12 HT 40AL 1 200 9 430x505x500
230x170x240
3,0 32 230
2d) L 15/12 HT 40AL 1 200 12 450x505x600
250x170x340
3,5 39 230
..... ....
2e) L 03/12 INDUSTRY 1 200 3 380x440x400 180x100x140 1,2 21 230
2f) L 05/12 INDUSTRY 1 200 5 430x470x430 230x130x170 2,4 26 230
2g) L 09/12 INDUSTRY 1 200 9 430x505x500 230x170x240 3,0 32 230
2h) L 15/12 INDUSTRY 1 200 12 450x505x600 250x170x340 3,5 39 230


3) Laboratorní pec LH

Image Tato řada pecí má flexibilní využití v laboratořích, na testování různých materiálů tepelným zpracováním, při kterém ze vsázky neodchází žádné agresivní látky, které by mohly napadnou spirály nebo cihlovou vyzdívku. Lze jich využít i pro tepelné zpracování kovových materiálů nebo výpal skla či keramiky v menším množství. Bezrámová konstrukce s pláštěm tvořeným ohýbaným plechem,dveře z ohýbaného plechu ve tvaru vaničky, vyzdívaná komora složena z lehčených cihel, dveře vyplněny silnou deskou z minerálního vlákna, větrací komínek v zadní části pece,topné spirály vloženy do drážek ve vyzdívce, dveře opatřené bezpečnostním koncovým spínačem, kabely opatřeny jednofázovými zástrčkami, regulátor HT40 reguluje teplotu na konstantní hodnotu teploty zadanou obsluhou, termočlánek typu „S“, bezkontaktní spínací relé.

............................ > Ceník <

 

Standardní vybavení pece zahrnuje:
ručně otevírané dveře směrem nahoru, regulátor HT 40 - viz PECE REGULÁTORY

Příslušenství za příplatek: grafický zapisovač teplot, regulátor INDUSTRY s rozhraním RS 232 nebo RS 485,
přívod ochranné atmosféry, software pro monitorování a záznam teplotního cyklu, odtah s ventilátorem, přerušovač tahu,
kalibrace měřící smyčky.

Nerezový plášť zabezpečující dlouhou životnost pece. Chladící ventilátor, umístěný v zadní části, zabezpečující nepřetržité ochlazování vnějšího pláště pece. Programovatelné regulátory umožňují snadné a přesné řízení požadovaného teplotního cyklu. Pracovní teplota až 1.340°C.

 

Typ

T max.
°C

Vnitřní
objem

Vnější rozměry
š x v x h

Vnitřní rozměry
š x v x h

Příkon
kW
Jištění
pece
Hmotnost
kg

Napětí
V

3a,e) LH 06/13 1 340 6 600x590x715 200x150x230 1,5 16/1 72 230
3b,f)
LH 09/13 1 340
9 600x590x715 230x170x230 2,0
16/1
73
230
3c,g)
LH 15/13 1 340
15 620x670x715 250x250x250 2,4
16/1
82
230
3d,h)
LH 30/13 1 340
30 680x770x800 310x310x310 3,2 16/1
120
230

ELEKTRICKÁ PEC LABORATORNÍ  LE, L, LH
Uvedené ceny jsou stejné jako ceny výrobce Image


Název Deska
dno
Odt.ventil
manuální
Aut.přív
ochr.atm
Injektor s odtah
ventil.přeruš.tah
Manl.přív
ochr.atm.
DPH Cena bez DPH
Pec laboratorní LE
1a) LE 05/11 regulátor HT60B
21 690,-
NE NE
9 980,- 21 27 900,- Kč
1b) LE 09/11 regulátor HT60B
21 690,- NE NE
9 980,-
21 28 400,- Kč
1c) LE 15/11 regulátor HT60B
21 690,- NE NE
9 980,- 21
33 900,- Kč
1d) LE 05/11 regulátor HT40P
NE 16 990,- 15 690,- 9 980,- 21 33 400,- Kč
1e) LE 09/11 regulátor HT40P
NE 16 990,- 15 690,- 9 980,- 21
37 900,- Kč
1f) LE 15/11 regulátor HT40P
NE 16 990,- 15 690,- 9 980,- 21
43 900,- Kč
....
Pec laboratorní L
2a) L 03/12 regulátor HT40AL 690,- 21 690,- NE NE 9 980,- 21 47 200,- Kč
2b) L 05/12 regulátor HT40AL 690,- 21 690,- NE NE 9 980,- 21 49 400,- Kč
2c) L 09/12 regulátor HT40AL 740,- 21 690,- NE NE 9 980,- 21
53 400,- Kč
2d) L 15/12 regulátor HT40AL 740,- 21 690,- NE NE 9 980,- 21 59 900,- Kč
2e) L 03/12 regul. INDUSTRY Ht205
690,- NE 16 990,- 15 690,- 9 980,- 21 52 400,- kč
2f) L 05/12 regul. INDUSTRY Ht205
690,- NE 16 990,- 15 690,- 9 980,- 21 54 300,- Kč
2g) L 09/12 regul. INDUSTRY Ht205
740,- NE 16 990,- 15 690,- 9 980,- 21 59 500,- Kč
2h) L 15/12 regul. INDUSTRY Ht205
740,- NE 16 990,- 15 690,- 9 980,- 21 66 400,- Kč
....
Pec laboratorní LH
3a) LH 06/13 regulátor HT40AL 21 690,- NE NE 9 980,- 21 59 200,- Kč
3b) LH 09/13 regulátor HT40AL 21 690,- NE NE 9 980,- 21 63 800,- Kč
3c) LH 15/13 regulátor HT40AL 21 690,- NE NE 9 980,- 21 67 900,- Kč
3d) LH 30/13 regulátor HT40AL 21 690,- NE NE 9 980,- 21 74 500,- Kč
3e) LH 06/13 regul. INDUSTRY Ht205
NE 16 990,- 15 690,- 9 980,- 21 63 800,- Kč
3f) LH 09/13 regul. INDUSTRY Ht205
NE 16 990,- 15 690,- 9 980,- 21 67 900,- Kč
3g) LH 15/13 regul. INDUSTRY Ht205
NE 16 990,- 15 690,- 9 980,- 21 71 800,- Kč
3h) LH 30/13 regul. INDUSTRY Ht205
NE 16 990,- 15 690,- 9 980,- 21 78 900,- Kč
> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 21 Červen 2018 17:46