STABILIZÁTOR SÍŤOVÝ OCHRANA PRO LABORATORNÍ PŘÍSTROJE

 


 

Síťový stabilizátor 230V +/- 1,7%. Cena včetně vstupního a výstupního kabelu !
Účinná ochrana spotřebičů a přístrojů v laboratoři vůči přepětí, podpětí a náhlým výkyvům napětí v síti

 

  Název DPH Cena bez DPH
1) Síťový stabilizátor ST 230-230 (230VA) 21 12 220,- Kč
2) Síťový stabilizátor ST 230-350 (350VA) 21 13 130,- Kč
3) Síťový stabilizátor ST 230-500 (500VA) 21 14 680,- Kč
4) Síťový stabilizátor ST 230-1000 (1000VA) 1 kW 21 16 520,- Kč
5) Síťový stabilizátor ST 230-2000 (2000VA) 2 kW 21 18 990,- Kč

 

Popis zařízení:
Stabilizátor střídavého síťového napětí ST 230-xxx je určen pro napájení přístrojů spotřební elektroniky do celkového příkonů až 2000 VA na místech, kde je v síťovém napájecím rozvodu trvalé podpětí či přepětí nebo tam, kde síťové napětí silně kolísá.V těchto případech pak stabilizátor udržuje napájecí napětí pro připojená zařízení v daných tolerančních mezích, čímž zajišťuje jejich správnou funkci a též eliminuje možnost jejich poškození. Použití stabilizátoru je vhodné v laboratořích, kde zajišťuje správnou funkci měřicích přístrojů.


Při produkci hudebních skupin, kde při osvětlování je použit velký příkon, při kterém dochází k velkým výkyvům napětí a z toho důvodu dochází ke změnám charakteru zvuku, zejména u elektronkových zesilovačů. V odlelých místech a samotách, kde vlivem dlouhého vedení dochází v velkému podpětí sítě a z toho důvodu i k poruchám přístrojů (chladniček a pod.)


 

 


 

Síťový stabilizátor 230V +/- 1,7%. Cena včetně vstupního a výstupního kabelu !
Účinná ochrana spotřebičů a přístrojů v laboratoři vůči přepětí, podpětí a náhlým výkyvům napětí v síti

 

  Název DPH Cena bez DPH
1) Síťový stabilizátor ST 230-230 (230VA) 21 12 220,- Kč
2) Síťový stabilizátor ST 230-350 (350VA) 21 13 130,- Kč
3) Síťový stabilizátor ST 230-500 (500VA) 21 14 680,- Kč
4) Síťový stabilizátor ST 230-1000 (1000VA) 1 kW 21 16 520,- Kč
5) Síťový stabilizátor ST 230-2000 (2000VA) 2 kW 21 18 990,- Kč

 

Popis zařízení:
Stabilizátor střídavého síťového napětí ST 230-xxx je určen pro napájení přístrojů spotřební elektroniky do celkového příkonů až 2000 VA na místech, kde je v síťovém napájecím rozvodu trvalé podpětí či přepětí nebo tam, kde síťové napětí silně kolísá.V těchto případech pak stabilizátor udržuje napájecí napětí pro připojená zařízení v daných tolerančních mezích, čímž zajišťuje jejich správnou funkci a též eliminuje možnost jejich poškození. Použití stabilizátoru je vhodné v laboratořích, kde zajišťuje správnou funkci měřicích přístrojů.


Při produkci hudebních skupin, kde při osvětlování je použit velký příkon, při kterém dochází k velkým výkyvům napětí a z toho důvodu dochází ke změnám charakteru zvuku, zejména u elektronkových zesilovačů. V odlelých místech a samotách, kde vlivem dlouhého vedení dochází v velkému podpětí sítě a z toho důvodu i k poruchám přístrojů (chladniček a pod.)


 

Bližší popis

 

Funkce zařízení:
za provozu stabilizároru je snímána hodnota výstupního střídavého napětí v každé jeho periodě, zjištěná hodnota je porovnána s povoleným tolerančním pásmem a podle potřeby je pak v následující periodě výstupní napětí sníženo či zvýšeno. Z toho vyplývá, že maximální doba odezvy výstupu na změnu na vstupu je velmi krátká - 20 ms. Zařízení udržuje výstupní střídavé napětí na zvoleném rozsahi 230 V s přesností cca +/- 1,7 % (+/- 4V). To odpovídá hodnotám výstupního napětí 226 V - 234 V. Regulace výstupního napětí je skoková, probíhá v sedmi stupních záporných a ve dvou stupních kladných - viz nákres v návodu na použití. Rozsah regulace a závislost výstupního napětí na vstupním jsou znázorněny na grafu 1. Celkový rozsah regulace je při přesnosti cca +/- 1,7 % (+/- 4V) 170 V - 250 V. Při vstupním napětí pod 180V je již napětí malé pro správnou funkci řídících a regulačních obvodů, regulace je přerušena a provede se BYPASS, t.j. pomocí relé se odpojí regulátor a na výstupu je vstupní napětí.

Instalace zařízení, připojení k síti, připojení zátěže: před zapnutím je třeba připojit stabilizátor k síťovému rozvodu a do jeho výstupů zapojit napájené přístroje. Stabilizátor je třeba umístit tak, aby mohl přes větrací otvory v jeho krytu volně proudit vzduch. Větrací otvory nesmí být v žádném případě zakryty, jinak může dojít k přehřátí a k vyhlášení poruchy (ERROR) a provedení BYPASSu. K síti se zařízení připojuje pomocí třížílového kabelu zakončeného standardní síťovou vidlicí. Stabilizátor smí být připojen pouze k třívodičovému síťovému rozvodu, který vyhovuje všem platným bezpečnotsním předpisům. Síťový přívod je jištěn tavnou pojistkou.

 

Indikace provozu a chybné stavy:
Význam indikačných LED diod
Min LED žlutá indikuje vstupní napětí menší než 226 V
OK LED zelená = výstupní napětí v rozsahu 230 V+/-1,7% (+/-4 V)
Min LED žlutá indikuje vstupní napětí větší než 234 V
BP LED červená indikuje provedení funkce BYPASS
ERR LED žlutá indikuje různým blikáním chybové stavy stabilizátoru

 


Technické údaje:

Vstupní síťové napětí: zásuvka EURO 16A, napětí 170V-250V pro výstupní napětí 230V +/-1,7% (+/-4V)
Výstupní napětí: zásuvka EURO 16A, 230V +/-1,7% (+/-4V)
Typ regulace: 10 stupňová, přepínání v nule
Doba regulace: 20 ms pro plný rozsah

Vlastní spotřeba:
ST 230/230 max 55VA
ST230/350 max 90VA
ST230/500 max 110VA
ST230/1000 max 220VA
ST230/2000 max 440VA

Jištění vstupu:
ST 230/230 tavná pojistka 5/20mm, T 1,6A / 250V
ST 230/350 tavná pojistka 5/20mm, T 3,15A / 250V
ST 230/500 tavná pojistka 5/20mm, T 3,15A / 250V
ST 230/1000 tavná pojistka 5/20mm, T 6,3A / 250V
ST 230/2000 tavná pojistka 5/20mm, T 12A / 250V

Indikace provozních stavů: 5 LED diod
Rozměry: ST 230/1000, 2000 h x š x v = 328 x 145 x 198 mm
Hmotnost: ST 230/1000, 9,6 kg, ST 230/2000 - 12,4 kg
Elektrické provedení dle ustanovení ČSN EN 60335-1+A55, ČSN EN 60335-2-45
EMC: dle ustanovení ČSN EN 55014
Rozsah pracovních teplot: 0°C až +40°C


Návod na obsluhu kliknout na text


 

Hledání v menu