No module Published on Offcanvas position
Luboš Ševčík OPTING Servis Laboratorní a zdravotnická technika +420 603 464 790 optingservis@optingservis.cz

2) BURKER POČÍTACÍ KOMŮRKA

Počítací komůrky
 

Pro počítání živých a mrtvých mikroorganismů, červených a bílých krvinek, krevních destiček, spermií.
 

  Název DPH Cena bez DPH
  Bürker (Buerker) počítací komůrka s pacičkami 21 4 210,- Kč
  Bürker - Tüerk (Buerker-Tuerk) komůrka s pacičkami 21 4 120,- Kč
       
  Krycí sklíčko 20 x 26 x 0,4 mm cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21 106,- Kč

 

 

 

Volitelné provedení komůrky:
- s přítlačnými pacičkami
-
bez paciček
- světlé provedení = bright line (jasná linie)
- tmavé provedení = dark line (tmavá linie)


Bürkerova komůrka, hloubka 0,1 mm, dělení 1/25 mm2, plocha 1/400 mm2
Bürkerova - Türkova komůrka, hloubka 0,1 mm

 

Počítací komůrky
 

Pro počítání živých a mrtvých mikroorganismů, červených a bílých krvinek, krevních destiček, spermií.
 

  Název DPH Cena bez DPH
  Bürker (Buerker) počítací komůrka s pacičkami 21 4 210,- Kč
  Bürker - Tüerk (Buerker-Tuerk) komůrka s pacičkami 21 4 120,- Kč
       
  Krycí sklíčko 20 x 26 x 0,4 mm cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21 106,- Kč

 

 

 

Volitelné provedení komůrky:
- s přítlačnými pacičkami
-
bez paciček
- světlé provedení = bright line (jasná linie)
- tmavé provedení = dark line (tmavá linie)


Bürkerova komůrka, hloubka 0,1 mm, dělení 1/25 mm2, plocha 1/400 mm2
Bürkerova - Türkova komůrka, hloubka 0,1 mm

 

Bližší popis

 

Kromě kvalitativních analýz i analýza kvantitativní. Organismy (objekty) lze počítat na ploše v případě, kdy jsou rovnoměrně rozmístěné v jedné rovině za použití např. počítacího okuláru. Dvě měřící políčka, jedno nahoře a druhé pod ním, políčko má 3 x 3 mm rozrastrované. Lepší odečet na čáře (na hraně). Pro přípravu pečlivě vyčistit povrch komůrky a krycí sklo komůrky. Velké čtverce jsou rozděleny do 16 skupin čtverců o straně 0,2 mm. Mřížka ukazuje devět velkých čtverců 1 mm2. Střední velký čtverec s podskupinami čtverců. 16 mini čtverců s 0,05 mm stranami (= 0,0025 mm²)

 

 

Krycí sklíčka jsou hrubší než pro mikroskopy, musí být dostatečně pevná k překonání povrchového napětí kapaliny. Krycí sklíčko je umístěno na počítací povrch před nanesením buněčného roztoku. Roztok je nanesen do jedné z prohlubní pomocí Pasteurovy nebo jiné pipety. Oblast pod krycím sklíčkem je naplněna pomocí kapilární elevace. Nanést takové množství kapaliny, aby byl zrcadlový povrch zakryt. Poté se naplněná počítací komůrka umístí pod mikroskop a počítací mřížka se umístí do ohniska.Komůrka nebo objektiv mikroskopu mohou být poškozeny, jestliže uživatel není dostatečně opatrný. Jedna celá mřížka na standardních hemacytometrech (podle Neubauera) může být pozorována 40 krát (4 krát fakticky). Hlavní dělení rozdělují mřížku na 9 velkých čtverců. Každý čtverec má povrch o velikosti 1 mm2 a hloubka komůrky je 0,1 mm. Tudíž celá počítací mřížka leží pod objemem 0,9 mm3. Buněčný roztok musí být dostatečně naředěn, aby se buňky na mřížce nepřekrývaly a měly by být rovnoměrně rozloženy. Pro provedení měření určete potřebné zvětšení pro rozpoznání žádaného typu buňky.

 

Nyní systematicky počítejte buňky ve vybraných čtvercích tak, aby celkový počet byl 100 buněk nebo podobně (počet buněk potřebných pro statisticky významný výpočet). Pro velké buňky je toto míněno pro počítání ve čtyřech velkých rohových čtvercích a jednom prostředním. Pro husté roztoky malých buněk se mají počítat buňky ve čtyřech rohových 1/25 mm2 plus prostřední čtverec v centrálním čtverci. Vždy rozhodněte o konkrétním počítání, abyste se vyvarovali chyby. Pro překrývající se buňky počítejte buňku "do počtu", jestliže se překrývá horní nebo pravá část a "mimo počet", jestliže se překrývá spodní nebo levá část. Dále je popsáno počítání buněk při použití hemocytometru. Abychom dostali finální počet buněk/ml, nejdříve vydělíme celkový počet číslem 0,1 mm (hloubka komůrky) a potom vydělíme výsledek celkovou plochou, na které jsme počítali.

 

Například, jestliže jste spočítali 125 buněk na každém velkém rohovém čtverci plus ve středu, vydělte 125 číslem 0,1 a poté výsledek vydělte 5 mm2 (celková oblast počítání, každý velký čtverec má 1 mm2).
125/0,1 = 1250. 1250/5 = 250 buněk/ mm3. V jednom ml je 1000 mm3, takže spočítáte 250 000 buněk / ml.
Občas budete potřebovat zředit buněčný roztok, abyste dostali hustotu buněk potřebnou pro počítání. V tomto případě budete muset vynásobit váš výsledek rozřeďovacím faktorem.