4) AGRICOMPUTER VLHKOMĚR OBILOVIN DRAMINSKI TESTER

 


Agricomputery vlhkoměry pro zemědelce
 

 

 

 

Pomocí testeru rychle a přesně zjistíme obsah vlhkosti semen přímo v terénu nebo v místě, kde je uloženo obilí.

 

  Název DPH Cena bez DPH
4a) Vlhkoměr obilovin Draminski, polština 21 10 620,- Kč
4b) Vlhkoměr obilovin Draminski, angličtina 21 11 590,- Kč


Vlhkoměr měří přesně, jednoduchá obsluha, moderní a ergonomický design, kalibrován pro 39 druhů osiva obilovin, olejnin, luskovin a travin. Přístroj pro měření vlhkosti zrna  je nezbytným nástrojem pro každého zemědělce. Vlhkoměr měří vlhkost zrna metodou pro měření kapacity.

 

 


Agricomputery vlhkoměry pro zemědelce
 

 

 

 

Pomocí testeru rychle a přesně zjistíme obsah vlhkosti semen přímo v terénu nebo v místě, kde je uloženo obilí.

 

  Název DPH Cena bez DPH
4a) Vlhkoměr obilovin Draminski, polština 21 10 620,- Kč
4b) Vlhkoměr obilovin Draminski, angličtina 21 11 590,- Kč


Vlhkoměr měří přesně, jednoduchá obsluha, moderní a ergonomický design, kalibrován pro 39 druhů osiva obilovin, olejnin, luskovin a travin. Přístroj pro měření vlhkosti zrna  je nezbytným nástrojem pro každého zemědělce. Vlhkoměr měří vlhkost zrna metodou pro měření kapacity.

 

Bližší popis

 

Nejnovější konstrukci přístroje na měření vlhkosti a hustoty zrna. Přístroj je velmi přesný se schopností měřit vzorky o hmotnosti od 1 do 1000 g s hustotou vykazovanou v kg/m3. Energetickým zdrojem je CdNi baterie umožňující 15 hodinový nepřetržitý provoz. Rozsah měření vlhkosti zrna je až do 25% zobrazen na LCD displeji.

 


Referenční metoda pro vytvoření kalibračních křivek, trvale uloženy v paměti přístroje je laboratorní metoda sušší - v souladu s platnými normami. Během rychlého měření změn obsahu vlhkosti kamera ukazuje dielektrickou konstantu, která je zaznamenána v měřicí komoře a závisí od úrovně vlhkosti, automatický výpočet průměru předchozích měřeních

 

Technické parametry: napájení baterie 9V, typ 6F22, proud cca 12 mA, displej LCD alfanumerický 2x16 znaků, rozsah měření: od 0°C do cca +70°C, přesnost měření teploty +/-1°C, přesnost měření vlhkosti 1% v rozmezí 10%, 1,5 % v rozmezí 20%. Rozměry délka 18 cm, šířka 15 cm, výška 9 cm, hmotnost 1,12 kg s dávkovačem, pracovní teplota 10 až 45°C, baterie o napětí 9 V, hmotnost 1,9 kg

 

 

Osiva obilovin, olejnin, luskovin a travin:

1 žito 7,6% -35,0 %
2 pšenice krmná 7,2 % -35,0 %
3 pšenice potravinářská 7,3% -35,0 %
4 tritikale 7,4% -35,0 %
5 ječmen 8,0 % -35,0 %
6 oves 8,0 % -35,0 %
7 pohanka 6,5 % -35,0 %
8 boby 7,9 % -35,0 %
9 žlutá lupina 6,6 % -35,0 %
10 lupina 7,5 % -35,0 %
11 hrášek 8,0 % -33,0 %
12 peluška 7,8 % -35,0 %
13 řepka 4,0% -30,0 %
14 fazole 7,7 % -30,0 %
15 kukuřice o 8,0% -43,0 %
16 loupaná slunečnice 6,0% -14,9%
17 slunečnice lusk 5,5 % -15,6 %
18 Jílek vytrvalý 6,4 % -22,0 %
19 Jílek 6,4 % -22,0 %
20 kostřava Nakielska 6,8 % -26,0 %
21 Kostřava červená 6,5 % -26,2 %
22 červený jetel 5,7 % -26,3 %
23 trojlístek 4,8% -25,0 %
24 timothy 5,9 % -27,3 %
25 fazole malé 5,6 % -30,4 %
26 zrno 8,9% -30,0 %
27 hořčice 7,3% -21,6 %
28 proso 4,0% -18,6 %
29 svazenka 7,9% -20,8 %
30 sójové boby 7,5 % -28,8 %
31 čirok 9,8 % -28,3 %
32 amarantu 9,2 % -30,7 %
33 oves nahý 9,0 % -20,0 %
34 pšeničné otruby 7,6% -22,1 %
35 žitné otruby 7,4% -22,2 %
36 modrý mák 3,8% -17,6 %
37 mák hnědý 4,2% -18,3 %
38 kmín 4,6% -17,8 %
39 len 5,4% -20,5 %

1 żyto 7.6%-35.0%
2 pszenica 7.2%-35.0%
3 pszenica jakościowa 7.3%-35.0%
4 pszenżyto 7.4%-35.0%
5 jęczmień jary 8.0%-35.0%
6 owies 8.0%-35.0%
7 gryka 6.5%-35.0%
8 bobik 7.9%-35.0%
9 łubin żółty 6.6%-35.0%
10 łubin wąskolistny 7.5%-35.0%
11 groch 8.0%-33.0%
12 peluszka 7.8%-35.0%
13 rzepak 4.0%-30.0%
14 fasola 7.7%-30.0%
15 kukurydza 8.0%-43.0%
16 słonecznik łuskany 6.0%-14.9%
17 słonecznik niełuskany 5.5%-15.6%
18 życica trwała 6.4%-22.0%
19 Rajgras 6.4%-22.0%
20 kostrzewa nakielska 6.8%-26.0%
21 kostrzewa czerwona 6.5%-26.2%
22 koniczyna czerwona 5.7%-26.3%
23 koniczyna biała 4.8%-25.0%
24 tymotka 5.9%-27.3%
25 fasola drobna 5.6%-30.4%
26 fasola Jaś 8.9%-30.0%
27 gorczyca 7.3%-21.6%
28 proso 4.0%-18.6%
29 facelia 7.9%-20.8%
30 soja 7.5%-28.8%
31 sorgo 9.8%-28.3%
32 amarantus 9.2%-30.7%
33 owies nagi akt 9.0%-20.0%
34 otręby pszenne 7.6%-22.1%
35 otręby żytnie 7.4%-22.2%
36 mak niebieski 3.8%-17.6%
37 mak brązowy 4.2%-18.3%
38 kminek 4.6%-17.8%
39 len 5.4%-20.5%

Hledání v menu