No module Published on Offcanvas position
Luboš Ševčík OPTING Servis Laboratorní a zdravotnická technika +420 603 464 790 optingservis@optingservis.cz

1) CRP PŘÍSTROJ QuikRead Go

QuikRead go CRP

 

QuikRead go CRP přístroj nové generace pro stanovení CRP. Jednoduchý test pro kvantitativní stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu v plné krvi, séru nebo plazmě. Přístroj je určen pouze pro lékaře nebo zdravotnický personál.

 

  Kód - Název DPH Cena bez DPH
  135867 - Přístroj QuikRead go CRP
Cena po slevě
21 35 500,- Kč
35 100,- Kč

 


Automaticky navíc třepe a promíchá kyvetu, sestra nemusí kyvetu protřepávat ručně, pouze zavíčkuje víčko kyvety. Přístroj QuikRead go je plně automatický malý kompaktní fotometr, který se používá pro kvantitativní nebo kvalitativní měření spolu se sadami reagencií QuikRead go. Přístroj měří absorbanci (zákal) obsahu kyvety a hodnotu absorbance převádí na výsledek testu na základě předem nastavené kalibrační křivky. Snadné použití, rychlost a spolehlivost výsledků jsou cenným nástrojem pro každodenní práci zdravotnických pracovníků. Flexibilita testování znamená vždy efektivní pracovní postup. Minimum ruční práce, automatické míchání a přidávání činidla do předplněných kyvet, výsledky jsou automaticky ukládány do vnitřní paměti přístroje, identifikaci uživatele nebo pacienta lze propojit s naměřeným výsledkem.

 

QuikRead go CRP

 

QuikRead go CRP přístroj nové generace pro stanovení CRP. Jednoduchý test pro kvantitativní stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu v plné krvi, séru nebo plazmě. Přístroj je určen pouze pro lékaře nebo zdravotnický personál.

 

  Kód - Název DPH Cena bez DPH
  135867 - Přístroj QuikRead go CRP
Cena po slevě
21 35 500,- Kč
35 100,- Kč

 


Automaticky navíc třepe a promíchá kyvetu, sestra nemusí kyvetu protřepávat ručně, pouze zavíčkuje víčko kyvety. Přístroj QuikRead go je plně automatický malý kompaktní fotometr, který se používá pro kvantitativní nebo kvalitativní měření spolu se sadami reagencií QuikRead go. Přístroj měří absorbanci (zákal) obsahu kyvety a hodnotu absorbance převádí na výsledek testu na základě předem nastavené kalibrační křivky. Snadné použití, rychlost a spolehlivost výsledků jsou cenným nástrojem pro každodenní práci zdravotnických pracovníků. Flexibilita testování znamená vždy efektivní pracovní postup. Minimum ruční práce, automatické míchání a přidávání činidla do předplněných kyvet, výsledky jsou automaticky ukládány do vnitřní paměti přístroje, identifikaci uživatele nebo pacienta lze propojit s naměřeným výsledkem.

 

Bližší popis

 

 

Reprodukovatelnost - kvantitativní výsledek CRP v měřícím rozsahu 5-200 mg/l. Nejrychlejší CRP na trhu, doba testu 2 minuty. Plně automatický, minimum ruční práce, automatický korekce výsledku CRP na hematokrit. Výhody: korekce = přepočtený výsledek na hematokrit (poměr mezi objemem červených krvinek a plné krve). Jedná se tedy o procentuélně vyjádření objemu erytrocytů v jednotce krve. Propojitelnost: přístroj má tři standardní USB vstupy, které umožňují připojení paměťových médií (flash disk, paměťové karta), tiskárny nebo čtečky čárového kódu, je propojitelný s LIS/HIS. QuikRead go CRP je spolehlivý, vysoká kvalita, výsledky jsou srovnatelné s výsledky laboratorních testů. Měření CRP pomáhá v klinické péči o pacienta s příznaky infekce. Intuitivní uživatelské rozhraní, komunikace s uživatelem, interaktivní dotyková obrazovka, která vede uživatele měřením pomocí animací.

 

C-reaktivní protein (CRP) - Souprava s kapilárami pro test QuikRead go CRP - viz Test CRP Set testů QuikRead go CRP = 1x souprava s kapilárami a předplněnými kyvetami na 50 vyšetření. Provádí se z kapky krve odebrané píchnutím do prstu (alternativně žilní krve, plazmy nebo séra).

 

QuikRead go je určen pro stanovení CRP, nikoliv pro stanovení INR (Quickův test - protrombinový test, monitorování  antikoagulační terapie - určení hodnoty INR z kapky kapilární krve, testování účinnosti antikoagulační léčby např. Warfarinem - protisrážková látka).

 

Informace, kde můžete získat doklad o účasti na školení, najdete na: www.euni.cz  Do vyhledávače na této stránce zadejte: Kurz diagnostika CRP uznávaný VZP.


Do cyklu EHK (externí hodnocení kvality) se můžete přihlásit na: www.manacon.cz