22 | 01 | 2020
CRP QUIKREAD GO TEST Tisk Email

ZPĚT


QuikRead go® CRP (přístroj)

1) QuikRead go CRP přístroj nové generace

Na přístroji QuikRead go lze stanovit CRP, jednoduhý test pro kvantitativní stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu v plné krvi, séru nebo plazmě.

Automaticky navíc třepe – promíchá kyvetu, sestra nemusí kyvetu protřepávat ručně, pouze zavíčkuje víčko kyvety.

............. Výborná cena ! Cool ............. > Ceník <

Reprodukovatelnost - kvantitativní výsledek CRP v měřícím rozsahu 5-200 mg/l.
Nejrychlejší CRP na trhu, doba testu 2 minuty.
Plně automatický, minimum ruční práce, automatická korekce výsledku CRP na hematokrit.

Nové výhody: korekce = přepočtený výsledek na hematokrit (poměr mezi objemem červených krvinek a plné krve). Jedná se tedy o procentuální vyjádření objemu erytrocytů v jednotce krve.

Propojitelnost: přístroj má tři standardní USB vstupy, které umožňují připojení paměťových médií (flash disk, paměťová karta), tiskárny nebo čtečky čárového kódu, je propojitelný s LIS/HIS.

Vlastnosti a výhody QuikRead go CRP: spolehlivý - vysoká kvalita – výsledky jsou srovnatelné s výsledky laboratorních testů. Měření CRP pomáhá v klinické péči o pacienta s příznaky infekce.
Snadné použití: intuitivní uživatelské rozhraní, komunikace s uživatelem, interaktivní dotyková obrazovka, která vede uživatele měřením pomocí animací.

Přístroj QuikRead go je plně automatický malý kompaktní fotometr, který se používá pro kvantitativní nebo kvalitativní měření spolu se sadami reagencií QuikRead go. Přístroj měří absorbanci (zákal) obsahu kyvety a hodnotu absorbance převádí na výsledek testu na základě předem nastavené kalibrační křivky. Snadné použití, rychlost a spolehlivost výsledků jsou cenným nástrojem pro každodenní práci zdravotnických pracovníků. Flexibilita testování znamená vždy efektivní pracovní postup.

Minimum ruční práce: automatické míchání a přidávání činidla do předplněných kyvet, výsledky jsou automaticky ukládány do vnitřní paměti přístroje, identifikaci uživatele a/nebo pacienta lze propojit s naměřeným výsledkem

Test QuikRead go® CRP (souprava s kapilárami)

2) C-REAKTIVNÍ PROTEIN (CRP)

Set testů QuikRead go CRP, 1x souprava s kapilárami a předplněnými kyvetami na 50 vyšetření. Provádí se z kapky krve odebrané píchnutím do prstu (alternativně žilní krve, plazmy nebo séra).

V krvi zdravých lidí se CRP běžně vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích.

Hladina CRP se výrazně zvyšuje u bakteriálních infekcí, zatímco virové infekce vyvolávají pouze velmi malé nebo žádné zvýšení hodnot CRP. Kromě klinických příznaků je možné využívat CRP jako základní prvek pro rozeznání bakteriální a virové infekce. Monitorování hladiny CRP také poskytuje objektivní informaci pro hodnocení odpovědi na léčbu, kdy hladina CRP prudce klesá v důsledku účinné terapie. Je-li vyšetření CRP provedeno při návštěvě pacienta přímo v ordinaci, má lékař výsledek CRP k dispozici během konzultace s pacientem a může tak snáze rozhodnout o případném předepsání antibiotik. Systém QuikRead go se skládá z malého přístroje a sady reagencií, která obsahuje vše potřebné k provedení testu. Sada reagencií je speciálně navržena
k okamžitému použití v primární péči a poskytnutí rychlých a spolehlivých výsledků.

Poskytuje výsledek měření CRP  v rozmezí  0,5 - 300 mg/l ve vzorcích plné krve a v rozmezí 0,5 - 180 mg/l ve vzorcích plazmy nebo séra. Umožňuje využití při infekcích a různých systémových zánětlivých onemocněních, např. CHOPN, astma, revmatoidní artritida.

 

 

............. > Ceník <

Nejrychlejší point-of-care CRP test

 • Doba měření pouze 2 minuty
 • Možnost skladování při pokojové teplotě umožňuje okamžité použití
 • Vynikající funkčnost ověřena hodnocením zákazníků
 • Široký rozsah automatické korekce hematokritu (15 - 75 %) zajišťuje spolehlivé výsledky
 • Možnosti připojení systému zvyšují spolehlivost při manipulaci s výsledky

Jednoduché použití

 • Objem vzorku 10 µl
 • Flexibilní postup testování − jako u ostatních  testů QuikRead go

Upozornění: QR go CRP kompletní souprava s kapilárami) 50 testů je kalibrována jako jedna souprava, nelze ji použít do jiné soupravy. Příslušenství navíc lze objednat viz ceník "PŘÍSLUŠENSTVÍ navíc".


Test QuikRead go® CRP + Hb (souprava s kapilárami)

3) C-REAKTIVNÍ PROTEIN + HEMOGLOBIN (CRP + Hb)

QuikRead go CRP + Hb je spolehlivý a jednoduchý test pro kvantitativní měření C-reaktivního proteinu (CRP) a hemoglobinu (Hb). Systém QuikRead go se skládá z malého přístroje a sady reagencií - vše je speciálně navrženo k jednoduchému využití v primární péči.

V krvi zdravých lidí se CRP běžně vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích. Hladina CRP se výrazně zvyšuje u bakteriálních infekcí, naopak u virových infekcí zůstávají hladiny CRP nízké nebo nulové. Navíc ke klinickým příznakům se stanovení CRP využívá pro rozhodnutí o další léčbě pacienta. Monitorování hladiny CRP poskytuje také objektivní informaci pro hodnocení odpovědi na léčbu, kdy hladina CRP klesá v důsledku účinné terapie. Stanovení hemoglobinu poskytuje důležitou informaci o celkovém stavu pacienta jak při akutním nebo základním ošetření.
Změny koncentrací hemoglobinu mohou být odrazem několika různých onemocnění, čímž je hemoglobin nejčastěji využívaným testem.

Je-li vyšetření CRP+Hb provedeno při návštěvě pacientů přímo v ordinaci, má lékař výsledek CRP a hemoglobinu k dispozici během konzultace s pacientem a může tak snáze a efektivně rozhodnout o další léčbě.

Výhody testu QuikRead go CRP + Hb: 1 vyšetření = 2 výsledkySmile.šetrné k pacientovi.
Poskytuje výsledek měření CRP v rozmezí 0,5 - 300 mg/l ve vzorcích plné krve a v rozmezí 0,5 - 180 mg/l ve vzorcích plazmy nebo séra. Umožňuje využití při infekcích a různých systémových zánětlivých onemocněních, např. CHOPN, astma, revmatoidní artritida

 

...................... > Ceník <

Nejrychlejší point-of-care CRP test

 • Doba měření pouze 2 minuty
 • Možnost skladování při pokojové teplotě umožňuje okamžité použití

Dva výsledky na základě jedné analýzy

 • S výsledkem CRP ze vzorků plné krve získáte i výsledek Hb v rozmezí 50 - 245 g/l
 • Zvyšuje komfort pacientů
 • Poskytuje více informací při rozhodování o způsobu léčby

Prověřená kvalita značky QuikRead

 • Vynikající funkčnost ověřena hodnocením zákazníků
 • Široký rozsah automatické korekce hematokritu (15 - 75 %) zajišťuje spolehlivé výsledky
 • Možnosti připojení systému zvyšují spolehlivost při manipulaci s výsledky

Jednoduché použití

 • Objem vzorku 10 µl
 • Flexibilní postup testování - jako u ostatních testů QuikRead go

Spolehlivé výsledky CRP a Hb z jednoho vyšetření (ze vzorku plné krve). Není nutný samostatný přístroj pro stanovení Hb. Jednoduchý postup práce, automatická korekce výsledku CRP na aktuálně změřenou hodnotu hematokritu


Test QuikRead go® Strep A  (souprava s kontrolním materiálem)

4) STREPTOCOCCUS PYOGENES (Strep A)

QuikRead Strep A je určen pro detekci Streptococcus pyogenes (streptococcus skupiny A, Strep A) ve výtěru z krku u pacientů podezřelých z infekce hltanu způsobené Strep A.
Akutní zánět hltanu je jedním z nejčastějších důvodů pro vyhledání lékařského ošetření v oblasti primární péče. Většina případů akutního zánětu hltanu je způsobena viry. Nejčastější bakteriální příčinou je Streptococcus pyogenes, Strep A. Infekce Strep A je jediná běžně se vyskytující bolest v krku, která vyžaduje léčbu antibiotiky. Pouze na základě klinických příznaků je často obtížné vyloučit infekci Strep A, protože příznaky infekce Strep A a zánětu hltanu způsobeného jinými mikroorganismy (vetšinou viry) se často překrývají.


Správně provedený výtěr z krku - důležité pro hodnocení výsledků.
Jasný výsledek - pozitivní nebo negativní - měřen přístrojem, jednoduchý postup..

................................................ > Ceník <

Rychlé a objektivní výsledky

 • Výsledky jednoznačně pozitivních nebo negativních vzorků do jedné minuty, všechny výsledky do tří minut.

Flexibilita

 • Provedení testu a zaznamenání výsledku lze snadno přizpůsobit pracovnímu postupu uživatele.

Sledovatelnost výsledků

 • Výsledky se automaticky ukládají v paměti přístroje, lze s nimi uložit i informace o uživateli a/nebo pacientovi.
 • Přístroj lze připojit k nemocničním / laboratorním informačním systémům.

QuikRead Strep A je jednoduchý, kvalitativní test pro detekci Strep A. Test poskytuje včasný a přesný výsledek během návštěvy ordinace. Výsledek testu - pozitivní nebo negativní - je zobrazen na displeji přístroje, což odstrňuje nejistotu a subjektivitu spojenou s pouze vizuálně vyhodnocovanými testy na Strep A.


Test QuikRead go® iFOBT  (souprava - předplněné kyvety)

5) OKULTNÍ KRVÁCENÍ (FOB)

QuikRead go iFOBT je určený k detekci okultního krvácení ve stolici. S QuikRead go iFOBT se sami rozhodnete, zda získáte výsledky měření kvalitativní (pozitivní nebo negativní) nebo kvantitativní (číselná hodnota koncentrace hemoglobinu ve vzorku). Kvantitativní imunologický test určený k detekci okultního krvácení ve vzorcích lidské stolice v případech, kdy existuje podezření na krvácení z distální části gastrointestinálního traktu.

Krvácení v gastrointestinálním traktu o objemu 0,5 - 1,0 ml krve denně se považuje za fyziologicky normální. V takových případech je výsledek testu FOB negativní. Pokud je krvácení silnější a výsledek testu FOB je pozitivní, pacient by měl podstoupit důkladné vyšetření (obvykle kolonoskopii), které pomůže zdroj tohoto krvácení odhalit. Pokud budete chtít srovnat kvantitativní výsledky FOB, bude nutné standardizovat ředění vzorku. Zkumavka na vzorky QuikRead FOB reguluje množství stolice (10 mg). Vzorek se vkládá do 2 ml pufru, čímž dosáhnete ředění 1:200.
Imunologická metoda s protilátkami navázanými na latex
Před odběrem vzorku reaguje pouze na lidský hemoglobin.  ........................................................................................................ > Ceník <
proto není nutné dodržovat žádná dietní omezení.
Instituce European Group on Tumor Markers (EGTM) doporučuje používat kvantitativní imunologické testování FOB, které lékaři umožní stanovit hodnotu cut-off.
Americká gastroenterologická společnost doporučuje na FOB každý rok testovat osoby s průměrným rizikem (asymptomatické, věk > 50 let, bez dalších rizikových faktorů). Během období testování by neměly být užívány léky způsobující gastrointestinální podráždění jako např. nesteroidní protizánětlivé léky, neboť jejich užívání může způsobovat krvácení. To může mít za následek další zbytečná testování. Imunologické testy FOB (iFOBT) napomáhají významnému zvýšení analytické specificity.

Pro kvalitativní test je mezní hodnota Hb15 µg/g stolice (75ng/ml). Pokud výsledek odpovídá mezní hodnotě nebo bude vyšší je vyhodnocen jako pozitivní.

Pro kvantitativní měření je mezní hodnota Hb15 µg/g stolice (75ng/ml), koncentrace do 200 µg/g stolice (75 - 1000 ng/ml) jsou zobrazovány jako číselné hodnoty. Vyšší koncentrace jsou zobrazovány na displeji jako >200 µg/g
( >1000 ng/ml).

Test QuikRead go iFOBTnabízí následující výhody

Flexibilní

 • Výsledky mohou být zobrazovány jako kvantitativní nebo kvalitativní dle Vašeho výběru
 • Kvantitativní výsledky, množství hemoglobinu ve stolici, mohou být dle volby uživetele zobrazeny ve formátu ng/ml testovaného roztoku nebo µg/g stolice.
 • Flexibilní pracovní postup, který lze snadno používat každý den

Spolehlivý

 • Automatizovaný průběh testu s minimem manuálních kroků.
 • Odběrová lahvička, která zaručuje hygienický odběr přesného množství vzorku stolice

Objektivní výsledky

 • Přístrojové vyhodnocení výsledků nevyžaduje vizuální interpretaci.

Sledovatelnost

 • Výsledky testů jsou automaticky ukládané do paměti přístroje, volitelně také s identifikací uživatele a/nebo pacienta
 • Přístroj je možné připojit k systému NIS/LIS

QuikRead go® příslušenství

Příslušenství k systému QuikRead go činí práci se systémem efektivnější, bezpečnější a jednodušší. K systému QuikRead go jsou k dispozici následující příslušenství: tiskárna, sada štítků pro tiskárnu, čtečka čárových kódů, akumulátorová jednotka (baterie), USB disky se SW, kabel k sériovému připojení a pracovní stojánek.

Tiskárna QuikRead go je určena k jednoduché dokumentaci výsledků testů a je k přístroji připojená přes port USB pomocí kabelu USB. Když v nastaveních vyberete automatický tisk, přístroj QuikRead go automaticky vytiskne výsledky testů s relevantními informacemi.
Sada štítků obsahuje dvě role štítků, které se vkládají do tiskárny.

.......................................... > Ceník <


 

Čtečka čárových kódů QuikRead go je schopna načíst identifikaci obsluhy a/nebo pacienta, pokud jsou tyto informace dostupné  na čárovém kódu.

 

............................................... > Ceník <


Akumulátorová jednotka umožňuje použití přístroje QuikRead go bez připojení k elektrické síti. Když je akumulátorová jednotka připojená k přístroji, probíhá nabíjení automaticky, kdykoli je zařízení připojeno k elektrické síti.

USB disk se SW umožňuje aktualizaci SW přístroje QuikRead go.

Sériový kabel QuikRead go se používá, když je přístroj připojen k laboratornímu informačnímu systému pomocí sériového připojení.


Pracovní stojánek QuikRead lze používat k ukládání a transportu otevřených komponentů soupravy.

 

............................. > Ceník <QuikRead go je určen pro stanovení CRP, nikoliv pro stanovení INR (Quickův test - protrombinový test, monitorování  antikoagulační terapie - určení hodnoty INR z kapky kapilární krve, testování účinnosti antikoagulační léčby např. Warfarinem - protisrážková látka).

Klik na video QuikRead Go CRP ..........Kódy ZP: Image

Návod na použití - kliknout na: ........ Postup měření - kliknout na:

- Informace, kde můžete získat doklad o účasti na školení, najdete na: www.euni.cz
..Do vyhledavače na této stránce zadejte „Kurz diagnostika CRP uznávaný VZP…
- Do cyklu EHK (externí hodnocení kvality) se můžete přihlásit na: www.manacon.cz


Nejoblíbenější sestava: pol. 1) + 2a) + 2b)
QuikRead go systém
Cenovou nabídku Vám zašleme obratem na vyžádání.


Název DPH Cena bez DPH
1) 135867 Přístroj QuikRead Go CRP, nová generace 21 31 980,- Kč
.. ...
Soupravy k přístroji QuikRead Go CRP, nová generace
C-REAKTIVNÍ PROTEIN (CRP):
2a) 135171 Test QuikRead go CRP (souprava s kapilárami) 50 testů 21
4 250,- Kč
2b) 68296 QR CRP Control (kontrolní materiál) 1 ml 21 650,- Kč
137071 QR go CRP Control High (kontrolní materiál) 1 ml 21
68257 Ultrasensitive CRP Control (kontrolní materiál) 1 ml 21
.. ...
C-REAKTIVNÍ PROTEIN (wCRP) = na menší množství krve pro děti,
s oranžovým pruhem
2c) 146521 QR go wrCRP (souprava s kapilárami) 50 testů 21 4 350,- Kč
2d) 153038 QR go wrCRP Control (kontrolní materiál) 1 ml 21 650,- Kč
153039 QR go wrCRP Control High (kontrolní materiál) 1 ml 21
68257 Ultrasensitive CRP Control (kontrolní materiál) 1 ml 21
..
C-REAKTIVNÍ PROTEIN + HEMOGLOBIN (CRP + Hb)
3a) 140068
Test QuikRead go CRP+Hb (souprava s kapilárami) 50 testů 21 4 350,- Kč
3b) 141154 QR go Hb Control (kontrolní materiál 20 μl) 1 ml 21 960,- Kč
.. ...
C-REAKTIVNÍ PROTEIN (wCRP + Hb) = na menší množství krve pro děti
3c) 146255 QR go wrCRP+Hb (souprava s kapilárami) 50 testů 21 4 350,- Kč
3d) 153656 QR go Hb 10 μl Control (kontrolní materiál) 1 ml 21 980,- Kč
..
STREPTOCOCCUS PYOGENES (Strep A)
4a) 135883 Test QuikRead go Strep A (souprava s kontrolním materiálem) 50 testů 21 4 450,- Kč
.. ...
OKULTNÍ KRVÁCENÍ (FOB)
5a) 151051 Test QuikRead go iFOBT (souprava) 50 testů 21 3 350,- Kč
5b) 151052
QR FOB Sampling Set (odběrové lahvičky) 50 ks 21 1 395,- Kč
5c) 06027 QR FOB Positive Control (kontrolní materiál) 0,8 ml 21 720,- Kč
152390 QR FOB Control Quantitative (kontrolní materiál kvantitativní) 1 ml
21
.. ...
PŘÍSLUŠENSTVÍ (navíc)
6a) 136206 QR go pracovní stojánek 1 ks 21 390,- Kč
6b) 139175 QR go Screen Pen (pero na dotykový displej) 1 ks 21
6c) 136205 QR go Accumulator unit (akumulátorová jednotka) 1 ks 21
6d) 67962 QR Capillaries 20 μl (kapiláry) 50 ks 21
6e) 67966 QR Plungers (písty) 50 ks 21
> nahoru <
Aktualizováno Středa, 07 Srpen 2019 13:26